นโยบายการจัดส่งและเปลี่ยนคืนสินค้า | Shipping and Exchange Policy

บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากลูกค้าได้รับสินค้าผ่านการสั่งซื้อจาก www.remedythailand.com และช่องทางออนไลน์ของ Remedy Healthcare โดยสินค้าที่จะส่งคืนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตรงตามเงื่อนไข กล่าวคือ

หากสินค้าเสียหายจากกระบวนการผลิต (Manufacturing Process Failure) หลังได้รับสินค้าตามการแจ้งเกี่ยวกับการเสียหายของสินค้าจากลูกค้า บริษัทฯจะทำการตรวจสอบ โดยผลการอนุมัติของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
 1. สินค้าทุกชิ้นใช้บริการจัดส่งของไปรษณีย์ไทย, ขนส่งเอกชนเคอรี่เอ็กซ์เพลส, ขนส่งเอกชนที่สามารถใช้รหัสติดตามพัสดุด่วนได้
 2. สินค้าทุกชิ้นจัดส่งฟรีภายในประเทศไทย
 3.  หากที่อยู่ผู้รับไม่ใช่ภายในประเทศไทย ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าขนส่งสินค้า ค่าดำเนินการต่างๆ เช่น การศุลกากร ค่าภาษีนำเข้า หรือภาษีปลายทางทั้งหมด บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นหลังจากสินค้าได้ออกจากร้านของเราแล้ว
 4. หลังจากลูกค้าได้รับใบสั่งซื้อทางอีเมลแล้ว ทางเราจะเก็บสินค้าไว้ให้ 3 วัน หากลูกค้าไม่ได้ทำการแจ้งโอนเงินภายใน 3 วัน จะถือว่าท่านสละสิทธิ์/ยกเลิกคำสั่งซื้อ ทางเราจะดำเนินการเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าท่านถัดไป
 5.  ความผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินผิดพลาด เข้าผิดบัญชี หรือการทำธุรกรรมทางการเงินใดๆ เพื่อเป็นการจ่ายค่าสินค้าโดยที่ทางเราไม่ได้รับเงินจำนวนนั้น ทางเราถือว่าไม่ได้มีการจ่ายเงินค่าสินค้า และถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินให้ถูกต้องและครบถ้วน
 6. การแจ้งโอนเท็จ การทำให้เข้าใจว่าได้มีการโอนเงินค่าสินค้ามาแล้ว หรือการกระทำใดๆเพื่อให้เข้าใจว่าได้มีการจ่ายค่าสินค้านั้นแล้ว ทางเราจะถือเป็นความผิดทางอาญาและจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันลูกค้าจากเหล่ามิจฉาชีพ
 7. สินค้าจะทำการจัดส่งหลังได้รับหลักฐานการโอน โดยทำการตัดยอดทุกวันเวลา 16.00 น. หลังจากนั้นจะทำการจัดส่งรอบวันรุ่งขึ้น โดยระยะเวลาการขนส่ง 1-2 วันทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ยกเว้นพื้นที่ Remote Area ที่เข้าถึงยาก หรือเส้นทางไม่เอื้ออำนวย
 8. หากมีกรณีที่มีการจัดส่งผิดอันเนื่องมาจากลูกค้าไม่ระบุชื่อผู้รับ ที่อยู่ และเบอร์อย่างละเอียดถูกต้อง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งใหม่ให้ หรือชดเชยค่าเสียหาย ยกเว้นความผิดพลาดเกิดขึ้นจากทางเรา
เงื่อนไขการรับเปลี่ยนสินค้า
 1. หากลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจากทางเรา โดยได้รับใบยืนยันการสั่งสินค้าทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว ทางเราถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการการสั่งซื้อ และนโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้าทั้งหมดเหล่านี้
 2. ลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนสินค้าจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ Remedy Healthcare อันได้แก่ ไลน์ไอดี: @remedy.hcare | อีเมล: hello@remedythailand.com | โทร 085 408 0290
 3. บริษัทฯ มีสิทธิ์ปฏิเสธในการรับเปลี่ยนสินค้า หากบริษัทฯได้ระบุแล้วว่าสินค้านี้ช่วงโปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
 4. ทางบริษัทฯจะรับเปลี่ยนสินค้าเฉพาะสินค้าที่บกพร่องจากกระบวนการผลิต หรือผิดพลาดในการจัดส่ง เช่น จัดส่งผิดรุ่น ขนาด สี หรือผิด SKU เป็นต้น

ระยะเวลาและขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

การเปลี่ยนสินค้าทางไปรษณีย์ เมื่อลูกค้าได้ส่งหลักฐานการสั่งซื้อ/ใบกำกับภาษี พร้อมสินค้าในสภาพสมบูรณ์จัดส่งคืนทางบริษัทฯแล้ว (ลูกค้าจะต้องใส่รหัสติดตามพัสดุให้ทางเรา) เมื่อสินค้าได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่แล้ว ทางเจ้าหน้าที่หรือทีมงานเราจะติดต่อกลับไป

หลักฐานในการเปลี่ยนสินค้า

 1. หลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงิน / ใบกำกับภาษี(กรณีลูกค้ามีขอใบกำกับภาษี)
 2. หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร / เอกสารอีเมลยืนยันการชำระเงิน เอกสารยืนยันการชำระเงินจากช่องทางการชำระเงินแบบอื่นๆ
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy